Salms - 12

(11)

Creix la infàmia entre els homes

    1 Per al mestre de cor: a la tonada de «Haixeminit». Salm del recull de David. 2

         Salva’ns, Senyor, que no es troba gent bona;
entre els homes ja no hi ha fidelitat.

    3      Tot el que es diuen l’un a l’altre són enganys,
fruit de llavis mentiders i d’un cor fals.
4

         Que el Senyor arrenqui els llavis mentiders
i la llengua que parla amb altivesa.

    5      Ells diuen: «La llengua ens fa forts,
els nostres llavis ens defensen:
quin senyor ens pot manar?»
6

         Diu el Senyor:
«Veient l’opressió dels desvalguts
i el gemec dels pobres,
ara mateix m’aixecaré,
salvaré els qui són menyspreats.»
7

         Les promeses del Senyor són de bona llei;
són plata sense escòries, refinada set vegades.

    8      Tu, Senyor, les mantindràs,
i ens guardaràs d’aquesta gent per sempre.
9

         Els injustos ronden pertot arreu,
mentre creix la infàmia entre els homes.