Salms - 85

(84)

Has afavorit, Senyor, el teu país

    1 Per al mestre de cor. Del recull dels fills de Corè. Salm. 2

         Has afavorit, Senyor, el teu país
i renovat la vida de Jacob;

    3      has perdonat les culpes del teu poble,
has estès un vel sobre tots els seus pecats. Pausa

    4      El teu enuig s’ha apaivagat,
t’has desdit del teu rigor.
5

         Déu, salvador nostre, renova’ns;
refrena el teu enuig en contra nostre.

    6      ¿Estaràs sempre irritat amb nosaltres
i a cada generació mantindràs el rigor?

    7      ¿És que no ens renovaràs la vida
perquè el teu poble trobi en tu l’alegria?

    8      Senyor, fes-nos veure el teu amor
i dóna’ns la teva salvació.
9

         Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau
al seu poble i als qui l’estimen.
Però que no tornin a ser tan insensats!

    10      Ell és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
11

         La fidelitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la justícia i la pau.

    12      La fidelitat germinarà de la terra
i la justícia guaitarà des del cel.
13

         El Senyor donarà la felicitat
i la nostra terra donarà el seu fruit.

    14      La justícia anirà al seu davant
i encaminarà les seves petjades.