Salms - 87

(86)

El Senyor li ha posat els fonaments

    1 Del recull dels fills de Corè. Salm, càntic. El Senyor li ha posat els fonaments a les muntanyes santes
    2      i estima més els portals de Sió
que totes les viles de Jacob.
3

         S’han dit de tu, ciutat de Déu,
oracles gloriosos: Pausa

    4      «Compto entre els qui em coneixen
Rahab i Babilònia.
Filistea, Tir i Etiòpia,
tots hi han nascut.»
5

         Diran de Sió:
«Aquest i aquell altre, tots en són fills.
És l’Altíssim mateix qui l’ha fundada.»
6

         El Senyor escriu en el registre dels pobles:
«Tots hi han nascut.» Pausa

    7      I exclamen cantant i dansant:
«De tu brollen, Sió, totes les meves fonts!»