Salms - 97

(96)

El Senyor és rei, la terra ho celebra

    1 El Senyor és rei, la terra ho celebra, se n’alegren totes les illes. 2

         Foscor i nuvolades s’estan al voltant d’ell,
dret i justícia sostenen el seu tron.

    3      Davant d’ell avança un foc
i abrusa els enemics tot al voltant.
4

         Els seus llamps enlluernen l’univers,
i la terra, en veure-ho, s’estremeix.

    5      Es fonen com cera les muntanyes davant el Senyor,
davant el sobirà de tota la terra.
6

         El cel proclama la seva justícia
i tots els pobles contemplen la seva glòria.

    7      Queden avergonyits tots els idòlatres,
que es glorien de divinitats que no són res:
tots els déus es prosternen davant d’ell.
8

         Sió se n’alegra en sentir-ho,
estan de festa les viles de Judà
i celebren, Senyor, els teus determinis.

    9      Perquè tu ets el Senyor,
l’Altíssim sobre tota la terra,
excels per damunt de tots els déus.
10

         Els qui estimen el Senyor detesten el mal;
ell guarda la vida dels fidels,
els allibera de les mans dels injustos.
11

         La llum apunta per al just,
i l’alegria, per als rectes de cor.

    12      Justos, celebreu el Senyor;
enaltiu-lo recordant que ell és sant.