Salms - 98

(97)

Tothom ha vist la salvació del nostre Déu

    1 Salm. Canteu al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses, la seva dreta i el seu braç sagrat li han donat la victòria. 2

         El Senyor ha fet conèixer la seva salvació,
ha revelat la seva justícia als ulls dels pobles.

    3      S’ha recordat del seu amor,
de la seva fidelitat a la casa d’Israel.
Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
4

         Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d’alegria.

    5      Canteu al Senyor al so de les cítares,
amb les cítares i amb so melodiós.

    6      Amb trompetes i tocs de corn,
aclameu el rei, que és el Senyor.
7

         Bramula el mar amb tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten;

    8      tots els rius aplaudeixen
i aclamen alhora les muntanyes,

    9      en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb rectitud.