Salms - 110

(109)

Oracle del Senyor al meu senyor

    1 Referit a David. Salm. Oracle del Senyor al meu senyor: «Seu a la meva dreta, mentre faig dels enemics l’escambell dels teus peus.» 2

         Que el Senyor estengui lluny, des de Sió,
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

    3      «Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare;
des de l’aurora, com rosada, jo t’he engendrat.»
4

         El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre
segons l’ordre de Melquisedec.»
5

         El Senyor és al teu costat
i abat els reis el dia que s’indigna.
6

         Judica els pobles, amuntega cadàvers,
abat caps arreu de la terra.
7

         En ple camí beuràs al torrent;
per això redreçaràs el cap.