Salms - 112

    1 Al·leluia! 1 Feliç l’home que venera el Senyor 1 i estima de cor els seus preceptes.
    2      La seva descendència serà gran al país, 2
serà beneït el llinatge dels justos.

    3      A casa seva hi ha riquesa i abundància, 3
la seva bondat dura per sempre.
4

         Brilla en la fosca com llum per als justos,
4
compassiu, benigne i just.

    5      Sortós l’home que presta de bon grat, 5
que disposa a consciència els seus afers.
6

         El just no caurà mai
6
i deixarà un record inesborrable.

    7      Viu sense por de males noves, 7
se sent ferm confiant en el Senyor,

    8      té el cor incommovible, res no tem 8
i a la fi veurà vençuts els enemics.

    9      Reparteix el que té, ho dóna als pobres, 9
la seva bondat dura per sempre,
9
pot alçar ple de glòria el seu front.
10

         L’injust, quan ho veu, es consumeix,

(112)

Lloeu-lo, servents del Senyor

10
estreny les dents d’indignació:
10
l’ambició del malvat acaba malament.