Salms - 123

(122)

A tu que habites en el cel

    1 Càntic de pelegrinatge. A tu que habites en el cel, alço els meus ulls. 2

         Com l’esclau té els ulls posats
en les mans del seu amo
i com l’esclava posa els ulls
en les mans de la mestressa,
tenim els ulls posats en el Senyor, el nostre Déu,
fins que s’apiadi de nosaltres.
3

         Apiada’t de nosaltres, Senyor, apiada-te’n,
que estem saturats de menyspreu.
4

         La nostra ànima n’està ben saturada,
dels escarnis dels altius,
del menyspreu dels insolents.