Salms - 129

(128)

Molt sovint m’han combatut des de jove

    1 Càntic de pelegrinatge. Molt sovint m’han combatut des de jove —que respongui el poble d’Israel—,
    2      molt sovint m’han combatut des de jove,
però mai no m’han vençut.
3

         Uns llauradors han llaurat la meva esquena,
hi han obert uns solcs ben llargs,

    4      però el Senyor, que és just,
ha trencat el jou dels injustos.
5

         Que es retirin enmig de la vergonya
tots els qui detesten Sió.

    6      Que siguin com l’herba dels terrats,
que abans d’espigar-se s’asseca:

    7      no se’n faran cap manat els segadors
ni cap braçat els qui lliguen les garbes.
8

         Ningú dels qui passen no dirà:
«Que la benedicció del Senyor davalli sobre vosaltres.
Us beneïm en nom del Senyor.»