Salms - 146

(145)

Lloa el Senyor, ànima meva

    1 Al·leluia! Lloa el Senyor, ànima meva.
    2      Lloaré el Senyor tota la vida,
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.
3

         No us fieu dels poderosos,
homes mortals, incapaços de salvar.

    4      Exhalen l’esperit i tornen a la terra,
i aquell dia es desfan els seus plans.
5

         Feliç el qui troba ajuda en el Déu de Jacob,
el qui espera en el Senyor, el seu Déu,

    6      que ha fet el cel i la terra,
el mar i tot el que s’hi mou.
Ell es manté fidel per sempre,

    7      fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.

El Senyor allibera els presos,

    8      el Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui han ensopegat,
el Senyor estima els justos;

    9      el Senyor guarda els forasters,
sosté les viudes i els orfes,
però capgira els camins dels injustos.
10

         El Senyor regna per sempre;
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

Al·leluia!