Salms - 149

Canteu al Senyor un càntic nou

    1 Al·leluia! Canteu al Senyor un càntic nou, que el lloïn reunits els seus fidels. 2

         Que Israel celebri el qui l’ha creat
i s’alegrin del seu rei els fills de Sió.

    3      Que lloïn el seu nom, que el lloïn tot dansant
i acompanyin els cants amb els tambors i les cítares.

    4      Perquè el Senyor estima el seu poble
i corona de triomf els humils.
5

         Que exultin plens de glòria els seus fidels,
i fins de nit cridin d’alegria.
6

         Enalteixen Déu amb els llavis,
mentre porten a les mans espases de dos talls,

    7      per fer justícia entre els pobles
i donar un escarment a les nacions,

    8      per lligar amb cadenes els seus reis,
i els seus nobles, amb argolles de ferro,

    9      per aplicar-los la sentència que està escrita.
Aquesta és la glòria reservada als seus fidels.

Al·leluia!