Primer llibre dels Reis8

64 Aquell dia el rei va consagrar tot l’interior de l’atri que hi ha davant l’edifici del santuari del Senyor. Allí va oferir els holocaustos, les ofrenes i el greix de les víctimes de comunió, perquè l’altar de bronze que hi ha davant el Senyor * era massa petit per a contenir tots els holocaustos, les ofrenes i el greix dels sacrificis de comunió.