Evangeli segons Marc10


    16 I els prenia en braços i els beneïa tot imposant-los les mans. *