Oferiment dels primers sacrificis


    1 El vuitè dia, Moisès va convocar Aaron amb els seus fills i els ancians d’Israel, 2 i digué a Aaron:
—Pren un vedell per al sacrifici pel pecat i un moltó per a l’holocaust, tots dos sense cap defecte, i presenta’ls davant el Senyor.
3 Digues també als israelites: “Preneu un boc per al sacrifici pel pecat, un vedell i un anyell, tots dos d’un any i sense cap defecte, per a oferir-los en holocaust. 4 Per al sacrifici de comunió, preneu un toro i un moltó i presenteu-los davant el Senyor i, a més, una ofrena de farina pastada amb oli, perquè avui se us manifestarà el Senyor.”
    5 Van dur davant la tenda del trobament tot el que Moisès havia ordenat. Tota la comunitat es va acostar i s’estava davant el Senyor. 6 Llavors Moisès digué:
—Això és el que el Senyor ha manat que féssiu, perquè se us manifesti la seva presència gloriosa.

    7 Després va dir a Aaron:
—Acosta’t a l’altar i ofereix el teu sacrifici pel pecat i el teu holocaust, i fes el ritu d’expiació pel teu pecat i pel d’ells. Ofereix també el sacrifici del poble i fes el ritu d’expiació a favor d’ell, tal com ha manat el Senyor.

    8 Aaron va acostar-se a l’altar i degollà el vedell del seu sacrifici pel pecat. 9 Els seus fills li van acostar la sang, ell va mullar-hi el dit i untà els angles de l’altar. Després va vessar la sang al peu de l’altar. 10 Acabat va cremar a l’altar el greix, els ronyons i la part lobular de sobre el fetge de la víctima oferta com a sacrifici pel pecat, tal com el Senyor havia manat a Moisès. 11 Però la carn i la pell de la víctima, va cremar-les fora del campament.
    12 Després Aaron va degollar la víctima de l’holocaust. Els seus fills li van acostar la sang i ell va aspergir amb la sang els quatre costats de l’altar. 13 Després li van presentar, juntament amb el cap, les porcions de la víctima esquarterada, i ho va cremar tot a l’altar. 14 Va rentar els budells i les potes de l’animal i també va cremar-ho a l’altar, sobre les restes de l’holocaust.
    15 Tot seguit va presentar l’ofrena del poble. Prengué el boc del sacrifici pel pecat del poble, el degollà i l’oferí tal com havia fet amb la víctima anterior. 16 També va oferir les víctimes de l’holocaust, seguint el ritual establert. 17 Va oferir l’holocaust acompanyant-lo amb l’ofrena de farina: en va prendre un bon grapat i el va cremar a l’altar. Va oferir aquest holocaust a més del que s’ofereix cada matí.
    18 Va degollar també el toro i el moltó que el poble havia presentat per al sacrifici de comunió. Els seus fills li van acostar la sang i ell va aspergir amb la sang els quatre costats de l’altar. 19 Les parts greixoses del toro i del moltó: la cua, el greix que cobreix el ventre i els ronyons, i la part lobular de sobre el fetge, 20 les van posar junt amb el pit, i Aaron ho va cremar tot a l’altar. 21 El pit i la cuixa dreta, Aaron els va presentar davant el Senyor tal com Moisès havia ordenat.
    22 Quan Aaron acabà d’oferir el sacrifici pel pecat, l’holocaust i el sacrifici de comunió, va aixecar les mans cap al poble, el va beneir i va baixar de l’altar.
    23 Després Moisès i Aaron van entrar a la tenda del trobament i, en sortir, beneïren el poble. Llavors la presència gloriosa del Senyor es manifestà a tot el poble. 24 De davant el Senyor, va sortir-ne un foc que consumí sobre l’altar el sacrifici de l’holocaust i els greixos dels altres sacrificis. Tot el poble, en veure-ho, va esclatar en crits de goig i es prosternà amb el front a terra.