Funcions dels llinatges levítics


Els descendents de Quehat


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    2 —Feu un cens dels levites descendents de Quehat per clans i llinatges. 3 Tots els compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei, seran destinats a complir una tasca a la tenda del trobament. 4 La seva missió serà ocupar-se de les coses més sagrades de la tenda. 5 Quan s’hagi d’aixecar el campament, Aaron i els seus fills entraran al tabernacle i despenjaran la cortina que separa el lloc santíssim, i amb aquesta cortina cobriran l’arca que conté el document de l’aliança. 6 Al damunt hi posaran un cobertor de pell de dugong i a sobre hi estendran una tela de porpra violeta; després hi col·locaran les barres per a transportar-la. 7 També estendran una tela de porpra violeta sobre la taula dels pans d’ofrena, i posaran damunt la taula les plates, els cullers, les tasses i els gerrets per a les libacions de vi; hi posaran també els pans de l’ofrena perpètua. 8 Estendran damunt de tot això una tela de color escarlata i un cobertor de pell de dugong, i després hi col·locaran les barres per a transportar la taula. 9 Acabat prendran una tela de porpra violeta i cobriran el canelobre amb els seus gresols, esmocadores, platets i tots els accessoris per a alimentar-lo d’oli. 10 Cobriran el canelobre i tots aquests estris amb un cobertor de pell de dugong i ho posaran sobre un baiard. 11 Damunt l’altar d’or de l’encens, també hi estendran una tela de porpra violeta i un cobertor de pell de dugong, i després hi col·locaran les barres per a transportar-lo. 12 Prendran també tots els utensilis que es fan servir en els oficis del lloc sant, els posaran en una tela de porpra violeta, els cobriran amb una pell de dugong i els col·locaran en un baiard. 13 Acabat trauran les cendres de l’altar dels holocaustos i el cobriran amb una tela de porpra. 14 Al damunt hi posaran tots els utensilis que es fan servir en els sacrificis: encensers, forquetes, pales i calderetes, és a dir, tots els utensilis de l’altar, i ho cobriran amb una pell de dugong. Després hi col·locaran les barres per a transportar-ho.
    15 »Quan Aaron i els seus fills hauran deixat a punt el lloc sant amb tots els seus objectes sagrats, i el campament ja estarà aixecat, els descendents de Quehat podran venir per transportar-los. Així no tocaran res de sagrat, perquè si ho toquessin moririen. Aquesta és la part de la tenda del trobament que han de transportar els descendents de Quehat. 16 Eleazar, fill del sacerdot Aaron, s’encarregarà de l’oli del canelobre, de l’encens aromàtic, de l’ofrena perpètua i de l’oli per a les uncions. A més, tindrà a càrrec seu la custòdia del tabernacle i de tot el que conté, tant el santuari com els accessoris.
    17 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    18 —Vetlleu perquè els clans del llinatge de Quehat no desapareguin d’entre els levites. 19 Per tal d’assegurar que no morin quan s’acostin a les coses santíssimes, feu que Aaron i els seus fills entrin primer i assignin a cada un dels descendents de Quehat la seva tasca, allò que hauran de transportar. 20 Però no els permetran d’entrar a mirar ni un sol instant les coses santes, perquè moririen.

Els descendents de Guerxon


    21 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    22 —Fes un cens, per llinatges i clans, dels descendents de Guerxon. 23 Tots els compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei, seran destinats a complir una tasca a la tenda del trobament. 24 La missió dels clans de Guerxon serà aquesta: 25 transportaran els tapissos i les veles del tabernacle, la tenda del trobament amb tot el seu envelat i la sobrecoberta de pells de dugong, la cortina d’entrada de la tenda del trobament, 26 les teles de l’atri, la cortina de la porta de l’atri que envolta el tabernacle i l’altar, i les cordes i tots els estris necessaris per a sostenir-ho. En això consistirà la seva tasca. 27 Els descendents de Guerxon compliran el seu servei a les ordres d’Aaron i dels seus fills, els quals els assignaran la custòdia de tot el que hagin de transportar. 28 Aquest serà el servei dels clans descendents de Guerxon a la tenda del trobament. El faran sota la direcció d’Itamar, fill del sacerdot Aaron.

Els descendents de Merarí


    29 »Fes també el cens, per clans i llinatges, dels descendents de Merarí. 30 Tots els compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei, seran destinats a una tasca a la tenda del trobament. 31 La seva missió serà transportar les posts del tabernacle, els travessers, les columnes i els sòcols, 32 les columnes que envolten l’atri amb els seus sòcols, estaques i cordes, i tots els estris necessaris per a sostenir-ho. Assignareu a cada un la custòdia dels objectes que ha de transportar. 33 Aquest serà el servei dels clans descendents de Merarí a la tenda del trobament. El faran sota la direcció d’Itamar, fill del sacerdot Aaron.

Segon cens dels levites


    34 Moisès, Aaron i els principals de la comunitat d’Israel van censar, doncs, per clans i llinatges, tots els levites descendents de Quehat 35 compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei de la tenda del trobament. 36 El total dels censats, per clans, fou de 2.750 homes. 37 Aquest era l’efectiu dels clans descendents de Quehat que prestaven servei a la tenda del trobament, segons el cens que van fer Moisès i Aaron d’acord amb l’ordre que el Senyor havia donat a Moisès.
    38 El nombre dels descendents de Guerxon, censats per clans i llinatges, 39 compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei de la tenda del trobament, era aquest: 40 per clans i llinatges, el total era de 2.630 homes. 41 Aquest era el nombre dels censats en els clans descendents de Guerxon, que prestaven servei a la tenda del trobament, segons el cens que van fer Moisès i Aaron per ordre del Senyor.
    42 El nombre dels descendents de Merarí, censats per clans i llinatges, 43 compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei de la tenda del trobament, era aquest: 44 per clans, el total era de 3.200 homes. 45 Aquest era el nombre dels censats en els clans descendents de Merarí, segons el cens que van fer Moisès i Aaron d’acord amb l’ordre que el Senyor havia donat a Moisès.
    46 El nombre total dels levites censats per Moisès, Aaron i els principals d’Israel, per clans i llinatges, 47 compresos entre trenta i cinquanta anys d’edat, aptes per al servei i el transport de la tenda del trobament, 48 era de 8.580 homes.
    49 Per ordre del Senyor i sota la direcció de Moisès, van assignar a cadascú la seva tasca i allò que havia de transportar. A cadascú li van confiar una feina, tal com el Senyor havia manat a Moisès.