1 Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem de la Paraula de la vida, 2 ja que la vida s’ha manifestat: nosaltres l’hem vista i en donem testimoni, i us anunciem el qui és la vida eterna, el qui estava amb el Pare i se’ns ha manifestat. 3 A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres estigueu en comunió amb nosaltres, que tenim comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. 4 I escrivim tot això perquè la nostra joia sigui completa.

L’amor de Déu i la fe en Jesús (1,5-3,10)

Déu, que és llum, ens perdona


    5 El missatge que hem sentit de Jesucrist i que us anunciem és aquest: Déu és llum, i en ell no hi ha foscor de cap mena.
    6 Si afirmàvem que estem en comunió amb ell, però de fet caminàvem en la fosca, mentiríem i no viuríem d’acord amb la veritat. 7 Però si caminem en la llum, tal com ell està en la llum, estem en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el seu Fill, ens purifica de tot pecat.
    8 Si afirmàvem que no tenim pecat, ens enganyaríem a nosaltres mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres. 9 Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, ens perdonarà els pecats i ens purificarà de tot mal. 10 Si afirmàvem que no hem pecat, el tindríem per mentider, i la seva paraula no estaria en nosaltres.