Ser fills de Déu


    1 Mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: ser anomenats fills de Déu. I ho som! Però el món no ens reconeix, perquè no l’ha reconegut a ell. 2 Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és. 3 I tothom qui té aquesta esperança en ell es torna pur, tal com Jesucrist és pur.
    4 Tothom qui peca, obra el mal, perquè pecar és una maldat. 5 I vosaltres sabeu que Jesucrist s’ha manifestat per llevar els pecats, ell que no té pecat. 6 Tothom qui està en ell deixa de pecar; tots els qui continuen pecant, és que no l’han vist ni l’han conegut.
    7 Fills meus, que ningú no us enganyi. El qui actua justament és just tal com Jesucrist és just. 8 Els qui pequen són del diable, perquè des del principi el diable no deixa de pecar. Per això s’ha manifestat el Fill de Déu: per desfer les obres del diable. 9 Els qui han nascut de Déu no pequen, perquè la llavor de Déu es manté dintre d’ells: no poden pecar, perquè han nascut de Déu. 10 Els fills de Déu i els fills del diable es coneixen per això: el qui no actua justament no és de Déu, i tampoc no ho és el qui no estima el seu germà.

Déu és amor. La fe en el Fill de Déu (3,11-5,12)

Estimar-se de veritat


    11 El missatge que heu sentit des del principi és aquest: que ens estimem els uns als altres. 12 No feu com Caín, que era del Maligne i va matar el seu germà. I per què el va matar? Perquè les seves obres eren dolentes i les del seu germà eren justes.
    13 Germans, no us estranyeu si el món us odia: 14 nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè estimem els germans. Qui no estima, continua mort. 15 Tothom qui odia el seu germà és un assassí, i ja sabeu que cap assassí no té vida eterna dintre seu. 16 Hem conegut l’amor pel fet que Jesucrist ha donat la seva vida per nosaltres. Per això, també nosaltres hem de donar la vida pels germans. 17 Si algú que posseeix béns en aquest món veu el seu germà que passa necessitat i li tanca les entranyes, com pot habitar dintre d’ell l’amor de Déu?
    18 Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat. 19 D’aquesta manera coneixerem que som de la veritat i davant de Déu mantindrem en pau la nostra consciència. 20 Perquè, encara que la consciència ens acusi, Déu és més gran que la nostra consciència i ell ho sap tot. 21 Ara bé, estimats, si la consciència no ens acusa, podem estar plens de confiança davant de Déu 22 i rebrem d’ell tot el que li demanem, perquè guardem els seus manaments i fem allò que li plau. 23 I aquest és el seu manament: que creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. 24 Els qui guarden els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres per l’Esperit que ens ha donat.