Darreres disposicions


Idolatria d’Israel a Peor


    1 Quan Israel vivia a Xitim, els homes van llançar-se a cometre actes libidinosos amb dones de Moab. 2 Elles invitaven el poble als sacrificis que oferien als seus déus, i els israelites prenien part en aquests àpats sagrats i adoraven els déus dels moabites. 3 Els israelites es van sotmetre al déu Baal de Peor i el Senyor s’indignà contra Israel.
    4 El Senyor va dir a Moisès:
—Pren tots els caps del poble i fes-los penjar davant el Senyor, de cara al sol. Així s’apartarà d’Israel la meva forta indignació.

    5 Llavors Moisès va donar aquesta ordre als jutges d’Israel:
—Que cadascú de vosaltres mati aquells dels seus que s’hagin sotmès al déu Baal de Peor.

    6 En aquell moment un israelita va portar una madianita enmig dels seus germans, a la vista de Moisès i de tota la comunitat dels israelites que ploraven a l’entrada de la tenda del trobament. 7 En veure-ho, el sacerdot Pinhàs, fill d’Eleazar i net d’Aaron, es va aixecar d’enmig de la comunitat, agafà una llança, 8 entrà darrere aquell israelita fins a l’alcova i allí va traspassar el ventre de tots dos, l’israelita i la dona. Llavors va cessar l’epidèmia entre els israelites. 9 El nombre de víctimes d’aquella mortaldat havia estat de vint-i-quatre mil.
    10 Després el Senyor va parlar a Moisès. Li digué:
    11 —El sacerdot Pinhàs, fill d’Eleazar i net d’Aaron, amb el seu zel per mi ha fet que s’apaivagués la meva indignació contra els israelites; per això la meva gelosia no els ha exterminat. 12 Comunica-li, doncs, que jo faig amb ell una aliança de pau: 13 amb aquesta aliança li concedeixo perpètuament el sacerdoci, a ell i als seus descendents, perquè s’ha encès de zel per mi, pel seu Déu, i ha expiat la culpa dels israelites.
    14 L’israelita mort amb la madianita es deia Zimrí i era fill de Salú, i membre principal d’un dels llinatges de la tribu de Simeó. 15 La dona madianita morta es deia Cozbí i era filla de Sur, cap de família d’un llinatge de Madian.
    16 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    17 —Ataqueu els madianites i derroteu-los! 18 Ells us han atacat amb la seva perfídia, seduint-vos amb els ritus de Peor i valent-se de Cozbí, filla d’un cap de Madian i compatriota d’ells, morta el dia de l’epidèmia provocada per la culpa de Peor.

Segon cens del poble d’Israel


    19 Després d’aquella mortaldat,