Jacob i Esaú es troben


    1 Quan Jacob va veure que venia Esaú amb quatre-cents homes, va repartir els fills entre Lia, Raquel i les dues serventes. 2 Va posar al davant les serventes amb els seus fills; darrere, Lia amb els seus, i finalment, Raquel amb Josep. 3 Jacob va passar al davant de tots. Es prosternà set vegades fins a tocar a terra abans d’atansar-se on era el seu germà. 4 Esaú corregué a rebre’l, se li llançà al coll, l’abraçà i el besà. Tots dos ploraven.
    5 Després Esaú alçà els ulls i, veient les dones i els fills, va preguntar:
—Qui són aquests?
Jacob respongué:
—Són els fills que Déu ha concedit al teu servent.

    6 Les serventes es van acostar amb els seus fills i es prosternaren. 7 Després es va acostar Lia amb els seus fills i van fer el mateix. Finalment s’acostà Josep amb Raquel i també van prosternar-se. 8 Esaú va preguntar encara:
—Què pretenies amb tota la caravana que he anat trobant?
Jacob li va respondre:
—Volia guanyar-me el favor del meu senyor.

    9 Esaú va replicar:
—Tinc molt de tot, germà. Queda’t el que és teu.

    10 Jacob va insistir:
—De cap manera! Si m’has concedit el teu favor, accepta l’obsequi que t’ofereixo. Tornar-te a veure ha estat com veure Déu, i tu m’has acollit amb benvolença.
11 Accepta, doncs, el present que t’he portat, perquè Déu ha estat generós amb mi i tinc de tot.
I tant va insistir-hi, que Esaú va acceptar.
12 Després Esaú li va proposar:
—Posem-nos en camí. Jo t’acompanyaré.

    13 Però Jacob li va respondre:
—Ja sap el meu senyor que els infants són delicats i que porto amb mi ovelles i vaques que crien. Si forço un sol dia el pas d’aquesta caravana, se’m morirà tot el ramat.
14 Que el meu senyor passi al davant del seu servent. Jo caminaré a poc a poc, al pas de la caravana i dels infants que van davant de tot, fins que arribi al lloc on viu el meu senyor, al país de Seïr.
    15 Esaú va dir:
—Accepta que deixi amb tu alguns dels homes que m’acompanyen.
Jacob va respondre:
—Per a fer què? En tinc prou que el meu senyor m’hagi concedit el seu favor.

    16 Aquell mateix dia, Esaú va emprendre el camí de retorn cap a Seïr.
    17 Jacob se’n va anar a Sucot. Va construir-s’hi una casa i va fer-hi cabanes per al bestiar, i per això Sucot és el nom d’aquest indret.

Arribada de Jacob a Canaan


    18 De retorn de Padan-Aram, Jacob va arribar sa i estalvi a la ciutat de Siquem, al país de Canaan, i va acampar davant la ciutat. 19 Va comprar als fills d’Hamor, pare de Siquem, el terreny on havia plantat la seva tenda i va pagar-ne cent peces de plata. 20 Va aixecar un altar en aquell indret i el dedicà a El, Déu d’Israel.