(23)


El rei de la glòria


    1 Del recull de David. Salm.

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten.

    2 Ell li ha posat els fonaments als mars profunds;
les bases, a les aigües abismals.

    3 Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se en el seu temple sant?

    4 El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos
ni jura per ganes d’enganyar.

    5 Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que el salva.

    6 Aquest és el poble que el cerca,
que cerca el teu rostre, Déu de Jacob. Pausa

    7 Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el rei de la glòria!

    8 Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, poderós en el combat.

    9 Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el rei de la glòria!

    10 Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor de l’univers,
ell és el rei de la glòria. Pausa