Ritual dels sacrificis (1-7)

1. Holocaustos


    1 El Senyor va cridar Moisès des de la tenda del trobament. Li digué:
    2 —Ordena això als israelites:
»Quan algú de vosaltres presenti al Senyor una ofrena, si és d’animals, ha d’oferir un cap de bestiar del ramat de vaques o bé un cap de bestiar dels ramats d’ovelles o de cabres.

    3 »Si l’ofrena és un holocaust de bestiar boví, que prengui un mascle sense cap defecte i el porti a l’entrada de la tenda del trobament perquè el Senyor s’hi complagui. 4 Que posi la mà sobre el cap de la víctima, i serà acceptada pel Senyor com a ofrena d’expiació. 5 Després degollarà l’animal a la presència del Senyor, i els sacerdots descendents d’Aaron oferiran la sang i aspergiran amb la sang els quatre costats de l’altar que hi ha a l’entrada de la tenda del trobament. 6 El qui porti la víctima, l’escorxarà i la tallarà a trossos, 7 i els descendents del sacerdot Aaron encendran foc damunt l’altar, hi apilaran llenya 8 i posaran els trossos de carn, el cap i el greix sobre la llenya del foc de l’altar. 9 Després l’oferent rentarà amb aigua els budells i les potes de la víctima, i un dels sacerdots ho cremarà tot a l’altar. És una ofrena consumida tota pel foc, una ofrena d’olor agradable al Senyor.
    10 »Si l’ofrena és un holocaust d’un cap de bestiar dels ramats d’ovelles o de cabres, el qui la presenta prendrà un mascle sense cap defecte. 11 El degollarà al costat nord de l’altar a la presència del Senyor, i llavors els sacerdots descendents d’Aaron aspergiran amb la sang els quatre costats de l’altar. 12 El qui porti la víctima, la tallarà a trossos i separarà el cap i el greix, i un dels sacerdots ho posarà sobre la llenya del foc de l’altar. 13 Després l’oferent rentarà amb aigua els budells i les potes de la víctima, i el sacerdot ho oferirà tot al Senyor i ho cremarà a l’altar. És una ofrena consumida tota pel foc, una ofrena d’olor agradable al Senyor.
    14 »Si l’ofrena que presenta en holocaust al Senyor és un ocell, que ofereixi una tórtora o un colomí. 15 El sacerdot portarà la víctima a l’altar, li separarà el cap i el cremarà a l’altar; llavors escorrerà la sang de l’animal pels costats de l’altar. 16 Després li traurà el pap amb tot el que hi té a dins i ho tirarà a l’est de l’altar, al lloc on tiren les cendres. 17 Tot seguit obrirà l’ocell entre les dues ales, sense esqueixar-lo del tot, i cremarà la víctima sobre la llenya del foc de l’altar. És una ofrena consumida tota pel foc, una ofrena d’olor agradable al Senyor.