El decret d’extermini


    1 Còpia del text de la carta:
«Lletres del gran rei Artaxerxes adreçades a tots els governadors i als prefectes subalterns de les cent vint-i-set províncies des de l’Índia fins a Etiòpia:
2 Jo, que estic al capdavant de moltes nacions i estenc el meu domini per tota la terra, no vull deixar-me endur de la prepotència en el govern, sinó més aviat guiar-me sempre per la moderació i la benvolença. Vull assegurar als meus súbdits una vida tranquil·la, promoure un reialme amb lliure circulació de béns d’un cap a l’altre i garantir així la pau desitjada per tothom. 3 He demanat als meus consellers com podria culminar aquest projecte. Un d’ells, que excel·leix per la seva prudència i que ha donat proves constants de la seva adhesió i d’una sòlida fidelitat, és Aman, l’home que ocupa el segon lloc del reialme. 4 Ell m’ha informat sobre un cert poble hostil, que viu escampat entre totes les nacions de la terra. Tenen unes lleis contràries als altres pobles i constantment fan cas omís dels decrets reials. Per això són un obstacle a la unitat del govern que nosaltres promovem a dreta llei de manera irreprotxable.
    5 »Doncs bé, considerant que aquesta nació és l’única a mantenir sempre una actitud contrària a tothom, que amb l’observança d’unes lleis estranyes es posa a part de tots i que amb la seva hostilitat contra el nostre govern comet els pitjors crims i desestabilitza així el nostre imperi, 6 ordenem que siguin aniquilats i exterminats tots els qui en el seu escrit assenyala Aman, el primer ministre i un segon pare per a mi. Com a enemics que són tots ells, amb les seves dones i els seus fills, han de ser passats a tall d’espasa, sense cap compassió ni mirament, el dia catorze del mes dotzè, el mes d’adar, de l’any en curs. 7 Així, en un sol dia, seran llançats violentament al país dels morts els rebels d’abans i d’ara, i assegurarem per a l’esdevenidor una estabilitat definitiva i sense destorbs en els nostres afers.»