Temptacions de Jesús
(; )


    1 Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. 2 Jesús dejunà quaranta dies i quaranta nits, i al final va tenir fam. 3 El temptador se li acostà i li digué:
—Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans.

    4 Però ell li va respondre:
—L’Escriptura diu: L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

    5 Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, el posa al punt més alt del temple 6 i li diu:
—Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix. Diu l’Escriptura: Donarà ordre als seus àngels, i et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.

    7 Jesús li contestà:
—També diu l’Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.

    8 Després el diable se l’enduu dalt d’una muntanya molt alta, li mostra tots els reialmes del món i la seva glòria 9 i li diu:
—Et donaré tot això si et prosternes i m’adores.

    10 Li diu Jesús:
—Ves-te’n, Satanàs! Diu l’Escriptura: Adora el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell.

    11 Llavors el diable el va deixar, i vingueren uns àngels i l’assistien.

Ministeri de Jesús a Galilea (4,12-16,12)

Inici de la predicació a Galilea
(; )


    12 Quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, es retirà a Galilea; 13 però va deixar Natzaret i se n’anà a viure a Cafarnaüm, vora el llac, en els territoris de Zabuló i de Neftalí. 14 Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes:
    15 Terra de Zabuló i de Neftalí,
camí del mar, l’altra banda del Jordà,
Galilea dels pagans:

    16 el poble que vivia en la fosca
ha vist una gran llum;
una llum ha resplendit
per als qui vivien al país de mort i de tenebra.

    17 Des d’aleshores Jesús començà a predicar. Deia:
—Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.

Crida dels primers deixebles
(; )


    18 Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. 19 Jesús els diu:
—Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.

    20 Ells immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.
    21 Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. 22 Ells immediatament deixaren la barca i el pare i el van seguir.

Activitat de Jesús


    23 Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i xacres de tota mena.
    24 La seva anomenada es va escampar per tot Síria. Li portaven tots els qui estaven malalts, els afectats per diverses malalties i sofriments: endimoniats, epilèptics i paralítics; i ell els curava. 25 I el va seguir molta gent de Galilea, de la Decàpolis, de Jerusalem, de Judea i de l’altra banda del Jordà.