Petició d’un senyal
()


    1 Es presentaren els fariseus i els saduceus i, per posar-lo a prova, li demanaren que els fes veure un senyal del cel. 2 Jesús els respongué:
—Quan arriba el capvespre, dieu: “Cel rogenc, bon temps.”
3 I de bon matí: “Cel roig i fosc, mal temps, avui.” ¿Vosaltres, doncs, sabeu interpretar l’aspecte del cel i no sou capaços d’interpretar els signes dels temps? 4 La gent d’aquesta generació dolenta i adúltera demana un senyal, però no els serà donat cap altre senyal que el de Jonàs.
Llavors Jesús els deixà i se’n va anar.

El llevat i els pans
()


    5 Quan els deixebles passaren a l’altra riba, van veure que s’havien oblidat de proveir-se de pans. 6 Jesús els digué:
—Estigueu alerta, guardeu-vos del llevat dels fariseus i dels saduceus.

    7 Ells pensaven: «Ho diu perquè no ens hem proveït de pans.»
    8 Jesús se n’adonà i els va dir:
—Gent de poca fe! Per què esteu pensant que no teniu pans?
9 ¿Encara no ho enteneu? ¿No recordeu el fet dels cinc pans i dels cinc mil homes, i quantes cistelles vau recollir de les sobres? 10 ¿O el fet dels set pans i dels quatre mil homes, i quantes paneres vau recollir del que havia sobrat? 11 ¿Encara no enteneu que no us he parlat de pans? Guardeu-vos del llevat dels fariseus i dels saduceus.
    12 Aleshores comprengueren que no els parlava de guardar-se del llevat del pa, sinó de la doctrina dels fariseus i dels saduceus.

Pujada de Jesús a Jerusalem (16,13-20,34)

Pere reconeix Jesús com a Messies
(; )


    13 Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip, i preguntava als seus deixebles:
—Qui diu la gent que és el Fill de l’home?

    14 Ells respongueren:
—Uns diuen que és Joan Baptista; d’altres, Elies; d’altres, Jeremies o algun dels profetes.

    15 Ell els pregunta:
—I vosaltres, qui dieu que soc?

    16 Simó Pere respongué:
—Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu.

    17 Llavors Jesús li va dir:
—Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat ni la carn ni la sang, sinó el meu Pare del cel.
18 I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les portes del reialme de la mort no la podran dominar. 19 Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel.
    20 Després va manar als seus deixebles que no diguessin a ningú que ell era el Messies.

Jesús anuncia la seva mort i resurrecció
(; )


    21 Des d’aleshores Jesús començà a explicar als deixebles que calia que anés a Jerusalem i que patís molt de part dels notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia.
    22 Llavors Pere el prengué a part i es posà a renyar-lo:
—Déu te’n guard, Senyor! A tu això no et passarà.

    23 Però Jesús es girà i digué a Pere:
—Ves-te’n d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, perquè no veus les coses com Déu, sinó com els homes.

    24 Aleshores Jesús digué als seus deixebles:
—Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi.
25 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la trobarà. 26 Què en trauria l’home de guanyar tot el món si perdia la vida? Què no donaria l’home a canvi de la seva vida? 27 Perquè el Fill de l’home ha de venir amb els seus àngels en la glòria del seu Pare, i llavors pagarà a cadascú segons les seves obres. 28 En veritat us dic que alguns dels qui són aquí no moriran sense haver vist el Fill de l’home venint en el seu Regne.