Falses seguretats


    1 Ai dels qui viviu tranquils a Sió
i us creieu segurs al turó de Samaria!
Sou la gent important
de la primera de les nacions.
Els israelites acuden a vosaltres,

    2 i vosaltres responeu: «Aneu a veure la ciutat de Calné,
d’allà passeu per la gran ciutat d’Hamat
i baixeu fins a Gat, a Filistea.
Per ventura aquests regnes són millors que vosaltres?
¿És que el seu territori és més gran que el vostre?»

    3 Així tanqueu els ulls davant el dia del desastre
i us acosteu al soli de la violència.

    4 Us ajaieu en llits de marfil,
us estireu en els vostres divans,
mengeu els anyells més tendres
i els vedells engreixats en estables.

    5 Improviseu cants al so de l’arpa
i, com David, inventeu instruments nous.

    6 Beveu el vi en grans copes
i us perfumeu amb les essències més fines,
però no us fa pena el desastre que amenaça les tribus de Josep.

    7 Per això vosaltres sereu els primers en les files dels deportats:
així s’haurà acabat l’orgia dels vividors!

La destrucció de Samaria


    8 El Senyor Déu ha fet aquest jurament:
«Ho dic jo, el Senyor, Déu de l’univers:
detesto l’orgull del regne d’Israel,
odio els seus palaus,
i posaré en mans dels seus enemics
la capital amb tot el que hi ha dins.»

    9 I si quedaven deu homes en una casa, també moriran.
    10 I quan un parent dels morts vindrà amb el qui crema cadàvers per treure els morts de casa, demanarà a qui sigui encara a dintre: «Hi ha algú amb tu?» Aquell respondrà: «No hi ha ningú.» Després afegirà: «Calla! No has de pronunciar el nom del Senyor!»
    11 Quan el Senyor donarà l’ordre de destruir,
les cases grans quedaran esmicolades
i s’esquerdaran les petites.

Dues victòries inútils


    12 «¿Poden galopar els cavalls sobre la roca?
I els bous, la poden llaurar?
Què en traieu de convertir el dret en metzina
i la justícia en absenta?

    13 »Vosaltres us vanteu perquè heu conquerit la ciutat de Lodebar i dieu encara: “Amb la nostra pròpia força hem conquerit la ciutat de Carnaim.” 14 Doncs bé, jo enviaré contra vosaltres, gent d’Israel, una nació que us oprimirà des de Lebó-Hamat fins al torrent de l’Arabà. Ho dic jo, el Senyor, Déu de l’univers.»