Execució de les instruccions sobre el santuari i el culte (35-40)

El dissabte, dia de repòs


    1 Moisès va convocar tota la comunitat dels israelites i els digué:
—Aquests són els preceptes que el Senyor ha manat de posar en pràctica:
2 “Tens sis dies per a treballar, però el dia setè serà sagrat per a vosaltres: és el dissabte, dia de repòs, dedicat al Senyor. Qui faci cap treball aquest dia, serà condemnat a mort. 3 En cap dels llocs on habitareu, no encendreu foc en dissabte.”

Aportacions dels israelites


    4 Moisès va dir a tota la comunitat dels israelites:
—Aquesta és l’ordre del Senyor:
5 “Feu una col·lecta a favor del Senyor entre tota la gent de bona voluntat que vulgui contribuir-hi. Recolliu per al Senyor or, plata, bronze, 6 llanes tenyides de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata, lli finíssim, pèl de cabra, 7 pells d’ovella tenyides de vermell, pells de dugong, fusta d’acàcia, 8 oli per al canelobre, perfums per a l’oli de la unció santa i per a l’encens aromàtic, 9 pedres d’ònix i altres pedres precioses per a encastar-les a l’efod i al pectoral.
    10 »Que tots els mestres artesans vinguin a executar tot el que el Senyor ha manat: 11 el tabernacle amb la seva tenda, el seu envelat, els gafets, les posts, els travessers, les columnes amb els seus sòcols; 12 l’arca amb les seves barres, la coberta del perdó i la cortina que separa el lloc santíssim; 13 la taula amb les seves barres i els seus accessoris i els pans d’ofrena; 14 el canelobre amb els seus accessoris, els seus gresols i l’oli per a alimentar-lo; 15 l’altar de l’encens amb les seves barres, l’oli de la unció santa, l’encens aromàtic i la cortina de l’entrada del tabernacle; 16 l’altar dels holocaustos amb el seu enreixat de bronze, les seves barres i tots els seus accessoris; la pica amb el seu sòcol; 17 les teles de l’atri amb les seves columnes i sòcols i la cortina de l’entrada de l’atri; 18 les estaques del tabernacle i les de l’atri amb les seves cordes; 19 els ornaments cultuals per a oficiar en el santuari, les vestidures sagrades del sacerdot Aaron i les dels seus fills per a exercir el sacerdoci.”
    20 Llavors tota la comunitat dels israelites es va retirar de la presència de Moisès. 21 Tots els qui tenien bona voluntat i esperit generós van contribuir a la col·lecta a favor del Senyor feta per a l’obra de la tenda del trobament amb tot el seu servei, i per a les vestidures sagrades.
    22 Homes i dones, tots gent de bona voluntat, van portar braçalets, arracades, anells, collarets i tota mena de joies d’or. Cadascú va presentar aquella ofrena d’or al Senyor. 23 Els qui tenien llanes tenyides de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata, lli finíssim, pèl de cabra, pells d’ovella tenyides de vermell o pells de dugong, també ho van aportar. 24 Igualment van venir tots els qui volgueren contribuir a la col·lecta a favor del Senyor amb ofrenes de plata i de bronze. També els qui tenien fusta d’acàcia la van aportar per als treballs necessaris per al servei del santuari. 25 Totes les dones més traçudes contribuïen filant la llana de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata i el lli finíssim. 26 Altres dones que tenien prou traça filaven el pèl de cabra. 27 Els caps del poble portaven pedres d’ònix i altres pedres precioses per a encastar-les a l’efod i al pectoral; 28 i també duien les espècies aromàtiques, l’oli per al canelobre i l’oli per a les uncions i per a l’encens aromàtic. 29 Tots els israelites, homes i dones l’esperit generós dels quals els impulsava a contribuir a les diverses obres que el Senyor havia manat a Moisès d’executar, aportaven al Senyor la seva ofrena voluntària.

Els artesans de l’obra del santuari


    30 Moisès va dir als israelites:
—Mireu, el Senyor ha escollit a títol personal Bessalel, fill d’Urí i net d’Hur, de la tribu de Judà.
31 L’ha omplert de l’esperit diví perquè tingui talent, intel·ligència i coneixements, i sigui un expert en tota mena de treballs: 32 creació artística; cisellar l’or, la plata i el bronze; 33 tallar pedres d’encast; esculpir la fusta i fer qualsevol altre treball. 34 També l’ha dotat de talent per a ensenyar. A ell i a Oholiab, fill d’Ahissamac, de la tribu de Dan, 35 els ha dotat de bones mans per a fer tota mena de treballs: cisellar, dissenyar, brodar amb llanes tenyides de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata, i lli finíssim, i per a teixir, dissenyar projectes artístics i executar tota mena de treballs.